مدت زمان بررسی پرونده‌های برخی از متقاضیان اقامت دائم کانادا تغییر کرده است

رویکردهای متفاوتی برای برخی از متقاضیان اقامت دائم کانادا که درخواست آنها در تاریخ 31 جولای یا پس از آن دریافت شده باشد، به کار برده می...

ادامه مطلب