قرارست فروش نوشیدنی های شیرین در شهر مونترال ممنوع شود!

شورای شهر مونترال پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر در یک اقدام بی سابقه فروش نوشیدنی هایی که دارای شکر هستند را در ساختمانهای شهری مونترال...

ادامه مطلب