چگونه کودکان را برای پذیرش روحی مهاجرت آماده کنیم؟

چگونه کودکان را برای پذیرش روحی مهاجرت آماده کنیم؟

مهاجرت مسئله‌ای است که همیشه مورد دغدغه و بحث کارشناسان و خانواده‌ها بوده و به خصوص اینکه اگر فردی قصد مهاجرت همراه با خانواده خود را د...

ادامه مطلب

فرزندان زیر 22 سال همراه خانواده در مهاجرت کانادا

از 24 اکتبر 2017 اداره مهاجرت کانادا فرزندان زیر 22 سال را در تمام پرونده های مهاجرتی، پناهندگی و شهروندی عضو خانواده محسوب میشوند و زی...

ادامه مطلب