فرزندان زیر 22 سال همراه خانواده در مهاجرت کانادا

از 24 اکتبر 2017 اداره مهاجرت کانادا فرزندان زیر 22 سال را در تمام پرونده های مهاجرتی، پناهندگی و شهروندی عضو خانواده محسوب میشوند و زی...

ادامه مطلب