دعوت از 2000 درخواست کننده اکسپرس انتری در قرعه کشی 8 نوامبر 2017

سازمان مهاجرت کانادا در تاریخ 8 نوامبر 2017 توسط قرعه کشی جدید به 2000 نفر از درخواست کنندگان اکسپرس انتری جهت دریافت اقامت دائم دعوت ن...

ادامه مطلب