تصویری از یک دانشجو

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص مناسب کدام رشته‌های دانشگاهی ایران است؟

سیستم مهاجرت به کانادا برای جذب مهاجر، برنامه‌های مهاجرتی متنوعی را تدوین کرده است. Express Entry یکی از برنامه‌های مهاجرت به کانادا اس...

ادامه مطلب