تصویر بیومتریک اثر انگشت

بیومتریک چیست و چرا در مهاجرت به کانادا انجام می‌شود؟

بیومتریک (Biometric)، علمی است که در آن با استفاده از ابزار بسیار دقیق می‌توان مشخصات فیزیولوژیک افراد را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. نا...

ادامه مطلب