اخذ اقامت کانادا

برای اخذ اقامت کانادا و ورود به این کشور باید چقدر بودجه داشته باشیم؟

در سال‌های اخیر، کانادا از کشور‌های مهاجر پذیر از سراسر دنیا بوده است. اما اغلب افرادی که قصد مهاجرت و اخذ اقامت کانادا را دارند در مور...

ادامه مطلب