این روزها امکانی فراهم است که افراد می‌توانند با خرید همه یا دست کم ۵۱ درصد سهام یک بیزنس آن ویزای کار دریافت کنند و در این مسیر نیازمند دریافت LMIA نیستند.

منظور از بیزنس چیست؟

بیزنس می تواند یک شرکت یا یک کسب و کار مانند یک مغازه و یا رستوران باشد. لزوما محل شرکت یا کسب متعلق به آن نیست و می‌تواند اجاره‌ای باشد هر چند در موارد نادری ملک محل بیزنس نیز در آن گنجانده شده و با بیزنس به فروش می رود. آنچه شما برایش پرداخت می‌کنید اگر ملکی در کار نباشد در حقیقت نام، مجوز، سابقه، مشتریان و… آن کسب و کار یا شرکت است.

چه کسی می تواند در کانادا بیزنس بخرد؟

هر کسی می‌تواند در کانادا بیزنس بخرد و هیچ محدودیتی از جهت مالکیت بیزنس نیست ولی این به این معنی نیست که هر خریدار بیزنسی می‌تواند ویزای کار بگیرد.

خرید چه بیزنسی می تواند منجر به دریافت ویزای کار بدون نیاز به LMIA  شود؟

مشخصات یک بیزنس مناسب:

  1. بیزنس فعال باشد. صرف ثبت یک شرکت و انتقال آن به دیگری خرید بیزنس نیست.
  2. دست کم کنترل ۵۱ درصد را در اختیار داشته باشید. اگر سهامدار زیر ۵۰ درصد باشید عملا قدرت تصمیم‌گیری در شرکت در اختیار شما نیست.
  3. بیزنس برای جامعه کانادایی منافع اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی داشته باشد.
  4. آن بیزنس با توجه به سوابق و دانش خریدار آن در عمل شدنی و واقعی باشد به این معنی که افسر مهاجرت هنگام صدور ویزا به سابقه و توانایی‌های متقاضی در اداره آن بیزنس نگاه ویژه دارد و صرف خرید بیزنس با منافع بسیار برای جامعه کانادایی او را برای صدور ویزا قانع نمی‌کند.

کدام دسته از خریداران بیزنس شانس دریافت ویزای کار دارند؟

  1. داشتن توان مدیریت بیزنس شامل ترکیبی از سابقه و تحصیلات و نیز دانش زبان کافی
  2. داشتن قصد اداره بیزنس. متقاضی باید خود بیزنس را اداره کند و به عنوان مدیر اجازه کار می‌گیرد و نمی تواند آنرا به دیگری بسپارد.

آیا برای خانواده متقاضی هم ویزای کار صادر می شود؟

بله در صورت موافقت با ویزای متقاضی، همسر وی نیز ویزای کار open دریافت می کند و فرزندان نیز ویزا می‌گیرند و بدون مشکل می‌توانند در مدارس کانادا تحصیل کنند.

چگونه به دریافت اقامت کانادا خواهید رسید؟

اگر متقاضی دست کم یک سال بیزنس خود را اداره کند و سطح زبان مطلوبی نیز داشته باشد شانس موفقیت در اقدام به مهاجرت دارد. برای آنها که در کبک هستند از روش تجربه کبکی داشتن نمره زبان فرانسه و برای آنها که خارج از کبک هستند داشتن نمره زبان انگلیسی یا فرانسه الزامی است.