برنامه کارافرینی استانی کانادا که دارای اقامت دائم بوده و شرطی برای اقامت ندارند از طرفداران زیادی برخوردارند.

هر یک از این برنامه‌ها مزایا و معایب خود را داشته و هر کدام برای یک سری شرایط مناسب‌ترند.

با توجه به افزایش استقبال از این برنامه کارافرینی استانی کانادا، اگر برنامه‌های کارآفرینی مطلوب شماست، باید هر‌چه سریعتر نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نمایید.

امتیاز قبولی در این برنامه‌ها ثابت نبوده و مدام در حال افزایش است. به عنوان مثال برنامه کارآفرینی منیتوبا که تا چندی پیش با امتیاز ۸۷ دعوتنامه ارسال می‌کرد، هم اکنون برای امتیازهای ۸۹ و ۹۰ نامینیشن صادر می‌کند. جالب است بدانید امتیاز قبولی این برنامه سال گذشته ۸۳ بوده که هم اکنون به حدود ۹۰ رسیده است.

نام استان مزایا معایب
منیتوبا(بسته شد) کم بودن سرمایه ودیعه (۱۰۰ هزار دلار)، امتیاز داشتن مقدار سرمایه، حداقل سرمایه لازم کمتر نسبت به دو استان دیگر (۳۵۰ هزار دلار)، امتیاز داشتن مدرک زبان همسر امتیاز قبولی بالا (حدود ۹۰)، شرایط سنی نه چندان مناسب (ماکزیمم امتیاز ۴۴ سال)، ، نیاز قطعی به مدرک زبان برای کسب امتیاز مورد نیاز برای اپلیکنت اصلی
پرنس ادوارد کسب امتیاز راحت تر نسبت به دو استان دیگر، برگشت سرمایه به مقدار ۵۰ هزار دلار در صورت زندگی کردن در آن استان برای یک سال، شرایط سنی مناسب (۲۱ تا ۵۹ سال)، اگر سایر امتیازات را کسب کنید بدون مدرک زبان هم میتوان برای آن اقدام کرد مقدار ودیعه نسبتا بالا (۲۰۰هزار دلار)، مینیمم سرمایه لازمه نسبتا بالا (۶۰۰ هزار دلار)
نیوبرانزویک کسب امتیاز راحت تر نسبت به استان منیتوبا، شرایط سنی بهتر، امتیاز داشتن مدرک تحصیلی، ودیعه مناسب (۱۰۰ هزار دلار کانادا) نیاز به نقدینگی بیشتر (حدودا ۳۰۰ هزار دلار کانادا)، نیاز به سرمایه گذاری با مبلغ بیشتر در صورت تمایل به دریافت مبلغ ودیعه (۲۵۰ هزار دلار)، داشتن حداقل مدرک CLB 5 اجباری است.