مدت زمان بررسی پرونده‌های برخی از متقاضیان اقامت دائم کانادا تغییر کرده است

رویکردهای متفاوتی برای برخی از متقاضیان اقامت دائم کانادا که درخواست آنها در تاریخ 31 جولای یا پس از آن دریافت شده باشد، به کار برده می...

ادامه مطلب

برنامه جدید مهاجرتی برای جذب پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص

استان نوا اسکوشیا برنامه جدید مهاجرتی را برای جذب پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص ایجاد کرده است. برنامه جدید پزشکان فقط ب...

ادامه مطلب