آیا ایرانیانی که مهاجرت به ترکیه را انتخاب کرده‌اند، از زندگی‌شان رضایت دارند؟

آیا ایرانیانی که مهاجرت به ترکیه را انتخاب کرده‌اند، از زندگی‌شان رضایت دارند؟

ترکیه بعد از بریتانیا دومین مقصد برای مهاجرت افراد پناهجو از ایران است. داشتن مرزهای مشترک و هم‌زبانی بعضی از بخش‌های ایران با ترکیه ای...

ادامه مطلب