ویزای ازدواج استرالیا

چنانچه با شخصی که شهروند یا مقیم دایم استرالیا می باشد، ازدواج کرده‌اید، واجد شرایط اقدام برای این نوع ویزا هستید. ویزای ازدواج طی 2 مرحله به اخذ اقامت دایم منتهی می‌شود. (برای کسب این ویزا می‌توانید در استرالیا یا خارج از استرالیا باشید)

ابتدا ویزای اقامت موقتی کسب خواهید کرد که به واسطه آن می‌توانید تا زمان صدور ویزای دایم در استرالیا اقامت نمایید.

مدت زمان کسب ویزای اقامت موقت اولیه به طور کلی برای کسانی که در استرالیا حضور دارند  بین 20 تا 25 ماه و برای صدور ویزای دایم این مدت زمان بین 18 تا 25 ماه خواهد بود، و برای  اشخاصی که خارج از استرالیا جهت کسب اقامت موقت اقدام می‌کنند بین 13 تا 17 ماه  و جهت کسب اقامت دایم مدت زمان بررسی پرونده بین 17تا 23 ماه خواهد بود.

در صورتیکه در رابطه بلند مدتی بوده باشید امکان صدورو کسب بلافاصله ویزای اقامت دایم بعد از ویزای موقت را خواهید داشت.

هزینه بررسی پرونده توسط سازمان مهاجرت استرالیا :

 • 7160 دلار استرالیا
 • به ازای هر فرزند بالای 18 سال 3585 دلار استرالیا
 • هر فرزند زیر 18 سال 1795 دلار استرالیا

مدارک لازم جهت بررسی پرونده که توسط متقاضی اصلی تهیه می‌گردد :

 • تاییدیه پزشکی
 • گواهی عدم سوء پیشینه ( ترجمه با تایید دادگستری و مهر مترجم و مهر کپی برابر اصل انگلیسی)
 • مدارک شناسایی شامل شناسنامه، پاسپورت ( ترجمه با تایید دادگستری و مهر مترجم و مهر کپی برابر اصل انگلیسی)
 • سند ازدواج ( ترجمه با تایید دادگستری و مهر مترجم و مهر کپی برابر اصل انگلیسی)
 • یک قطعه عکس پاسپورتی با زمینه روشن

مدارک لازم جهت بررسی پرونده که توسط اسپانسر باید تهیه و ارایه گردد:

 • مدارک شناسایی شامل شناسنامه و پاسپورت (ترجمه با تایید دادگستری و مهر مترجم و مهر کپی برابر اصل انگلیسی)
 • گواهی عدم سوء پیشینه (ترجمه با تایید دادگستری و مهر مترجم و مهر کپی برابر اصل انگلیسی)
 • فرم های مربوط به اسپانسر ایالتی