این مشاوره به صورت گروههای حداکثر ۷ نفره بوده و تمامی سوالات مهاجرتی شما جواب داده خواهد شد و روش مناسب شرایط شما انتخاب میگردد

هزینه جلسه ۹۰ دقیقه ۱۰۰ هزار تومان میباشد

این مشاوره فقط در ماه اسفند و فروردین انجام خواهد شد

بارگذاری...