مدارک مورد نیاز جهت انجام کارهای اداری مربوط به صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای ایرانیان ساکن کانادا در وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

  • تکمیل پرسش‌نامه درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه توسط متقاضی و الصاق عکس متقاضی در قسمت تعیین شده (فایل پرسش‌نامه را از اینجا دریافت کنید).

این پرسش‌نامه می‌بایست در سه نسخه تکمیل شود.

متقاضی باید در هر یک از این پرسش‌نامه‌ها و در محل تعیین شده امضای خود را درج نماید. این امضا می‌بایست مطابق با امضای داخل گذرنامه ایرانی متقاضی باشد.

تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه.

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس‌دار باشد.

  • تصویر پشت و روی کارت ملی متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه.

تصویر صفحات اول و دوم گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی.

بدین منظور، تصویر صفحه مشخصات فردی و مرجع صادر کننده گذرنامه نیاز است.

امضای دارنده گذرنامه باید در محل مربوطه درج شده باشد.

  • تصویر پشت و روی کارت اقامت دائم کانادا (PR) یا تصویر روادید (VISA) و یا تصویر مدرک اقامت معتبر کشور کانادا.

تاریخ اعتبار مدارک مورد مذکور (PR، VISA، مدرک اقامت معتبر) نباید منقضی شده باشد.

  • دو قطعه عکس جدید و یکسان متقاضی مشابه عکس‌های الصاق شده به پرسش‌نامه‌ها و کارت آثار انگشتان.

لازم است که عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.

عکس‌ها باید پشت نویسی شده باشد. پشت نویسی عکس‌ها شامل اطلاعات زیر است:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد.

  • دو نسخه اصل کارت آثار انگشتان متقاضی که توسط مراجع رسمی کشور کانادا اخذ شده و عکس متقاضی روی هر یک از آن‌ها الصاق شده باشد.

عکس متقاضی باید بر روی کارت‌ها چاپ یا الصاق گردیده و توسط مرجع مربوطه مهر شده باشد.

اصل کارت آثار انگشتان حتماً باید دارای مهر پرسی (برجسته) مراجع رسمی کشور کانادا باشد.

اصل کارت آثار انگشتان متقاضی حتماً باید در پاکت در بسته که توسط مراجع رسمی کشور کانادا مهر شده باشد، ارائه گردد.

تصویر کلیه مدارک باید در صفحه A4 باشد.

  • قبض پرداخت تعرفه مربوطه به حساب خزانه داری کل؛ این مبلغ در وزارت امور خارجه واریز و قبض آن ارائه می‌گردد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت سامانه امور کنسولی و ایرانیان (اینجا) مربوط به وزارت امور خارجه مراجعه نمایید.

پس از اطمینان از صدور گواهی عدم سوء پیشینه، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بستگان درجه یک شامل: پدر، جد پدری، مادر، خواهر، برادر یا فرزند همراه با اصل مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت شناسایی ملی) به بخش سجلی کانادا در وزارت امور خارجه مراجعه نمایند.

در صورتی که شخص متقاضی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از بستگان درجه یک نباشد و وکالت نیز نداشته باشد، شخص مورد نظر در کانادا، باید نوشته‌ای در حاشیه کپی گذرنامه به‌صورت دست‌نویس تنظیم کند که گواهی به چه شخصی (با ذکر مشخصات) تحویل گردد و امضا کند که باید با امضای گذرنامه ایرانی مطابقت داشته باشد و تصویر آن را به شخص مورد نظر در ایران ایمیل نماید و آن شخص با اصل کارت شناسایی ملی و کپی آن نامه مراجعه نماید.