دسته‌بندی نشده

درباره پناهندگی و پاسخ سوالات شما

پناهندگی کانادا

پناهندگی کانادا سوال بسیاری از شما عزیزان است که با ما تماس می‌گیرید و مهاجرت از طریق پناهندگی کانادا را از ما تقاضا می‌کنید، لازم به ذکر است که خدمات ما بعد از ورود به کانادا در زمینه پناهندگی می‌باشد و ما نمی‌توانیم هیچ کمکی برای رسیدن شما به کانادا داشته باشیم. اطلاعات تهیه شده در زیر فقط جهت آگاهی شما در این باره می‌باشد.

پناهندگی کانادا وقتی قبول می‌شود که دلیل قانع کننده‌ای دال بر ترس از شکنجه و آزار بر اساس عقاید مذهبی، ملیتی، عقاید سیاسی یا عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص ارائه نماید. این دلایل باید به نحوی باشد که دادگاه کانادا را راضی نماید که شخص متقاضی پناهندگی نمی‌تواند به کشورش بازگردانده شود زیرا مثلا خطر مرگ یا شکنجه او را تهدید می‌کند. در غیر اینصورت درخواست متقاضی پناهندگی رد شده و شخص متقاضی به کشورش برگردانده می‌شود.

برنامه پناهندگی کانادا برای افراد پناه‌جو در خارج از کانادا:
نحوه گزینش افراد پناه‌جو:

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای گزینش و شناسایی افراد پناه‌جو از طریق (United Nations High (UNHCR Commissioner for Refugees، سایر سازمآن‌ها‌‌ی ارجاع‌کننده و گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی اقدام می‌کند.

مهاجرت از طریق پناهندگی در ۳ رده خلاصه شده است:

رده پناهندگان کنوانسیون در خارج
رده کشورهای پناه‌دهنده
رده کشورهای Source

در شرایط خاص، پناهندگان کشورهای خاص ممکن است مستقیماٌ برای اسکان در کانادا درخواست  پناهندگی کانادا نمایند.

UNHCR

UNHCR به دنبال حمایت از افراد پناه‌جو در سراسر جهان است. به عنوان بخشی از فعالیت آن، شناسایی افراد پناه‌جو برای اسکان در کشور کانادا در زمانی صورت می‌گیرد که بهترین موقعیت برای این کار وجود داشته باشد.

سایر سازمان‌ها‌‌ی مربوطه
سازمان‌ها‌‌ی ارجاع‌کننده مانند UNHCR قرار ملاقاتی با وزیر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا جهت ارجاع افراد پناه‌جو خواهد داشت.

گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی
گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی، شرایط مورد نیاز برنامه اسکان افراد پناه‌جو را برآورده می‌نمایند. گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی می‌بایست شهروند یا مقیم دائم کانادا (حداقل ۱۸ سال سن) باشند. گروه‌های حمایت‌کننده متقبل می‌شوند که افراد پناه‌جو را به مدت ۱ سال از تاریخ ورود یا تا زمانی که افراد موفق به حمایت مالی خود شوند (هر یک اول وارد باشد) تامین نمایند. این کمک شامل مکان، پوشاک و غذا می‌باشد. در موارد خاص، دوره حمایت می‌تواند بیشتر از ۳۶ ماه تمدید شود. سفارت کانادا در کشورهای مربوطه تقاضانامه‌ها را ارزیابی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که آیا فرد متقاضی جهت برنامه اسکان افراد پناه‌جو واجد شرایط  پناهندگی کانادا خواهند نمود.

چه کسانی برای گزینش واجد شرایط خواهند بود؟

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، افراد پناه‌جو را بر اساس ۳ رده گزینش می‌نماید:

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه‌جوی خارج از کاناداست:
کسی که پناه‌جوی کنوانسیون (در خارج از کشور خود بوده و بدلیل ترس از آزار و شکنجه، به واسطه نژاد، عقیده مذهبی یا سیاسی، یا بودن در گروهی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد) است.

کسی که خارج از کاناداست.
کسی که به دنبال اسکان در کاناداست.

کسی که احتمال راه حل پایدار دیگری نداشته باشد. به این معنی که:
قادر به بازگشت به کشور خود (به عنوان مقیم دائم) نمی‌باشد.
قادر به یکپارچه شدن در امورات کشور پذیرفته شده به عنوان پناهنده نمی‌باشد.
دارای پیشنهاد اسکان از طرف کشور دیگری به غیر از کانادا نیست.

کسی که به طور خصوصی یا از طرف دولت مورد اسپانسر قرار گرفته و دارای توانایی مالی کافی جهت تامین خود و افراد وابسته خود است.

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه‌جوی خارج از کاناداست:

کسی که خارج از کشور خود (به عنوان شهروند یا مقیم) می‌باشد.
کسی که به طور مداوم، جدی و شخصاٌ تحت تاثیر جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه یا موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته است.
کسی که قادر به پیدا نمودن راه حل مناسبی برای موقعیت خود در یک دوره معقول زمانی نباشد.
کسی که به طور خصوصی اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

فردی که عضو رده کشورهای Source باشد: 
کسی که در کشوری اقامت دارد که به عنوان کشور Source شناخته شده باشد.
کسی که در کشور خود به عنوان شهروند یا مقیم دائم مشغول به زندگی می‌باشد.
کسی که به طور مداوم، جدی و شخصی، به واسطه جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه تحت تاثیر قرار گرفته باشد. کسی که از حق آزادی بیان به طور جدی محروم بوده باشد. کسی که به واسطه اختلاف مذهبی یا حق شرکت در فعالیت‌های تجاری محروم بوده باشد و در نتیجه آن بازداشت شده باشد.
کسی که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا سیاسی، از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بیم داشته باشد.
کسی که قادر به یافتن یک راه حل مناسب جهت موقعیت خود در طی یک دوره معقول زمانی نباشد.
کسی که به طور خصوصی یا از طریق دولت اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

چه کسانی می‌توانند به عنوان پناه‌جو جهت اسکان در کانادا مستقیماٌ درخواست نمایند؟
کشورهای زیر در حال حاضر به عنوان کشورهای منبع شناخته شده و افراد مقیم کشورهای زیر جهت درخواست پناهندگی کانادا می‌توانند به سفارتخانه کانادا در منطقه مورد نظر مراجعه نمایند.

کشور کنسولگری کانادا در خارج
کنگو نایروبی (کنیا)
سودان قاهره(مصر)
السالوادور گواتمالا
کلمبیا بوگاتا، کلمبیا
سیرالئون آکرا، غنا

 

برنامه پناهندگی کانادا برای افراد پناه‌جو در داخل کشور کانادا:

کشور کانادا آماده حفاظت از افرادی است که از بازگشت به کشور موطن خود بیم دارند. درخواست پناهندگی می‌تواند در خاک ورودی یا در مرکز اداره مهاجرت کانادا (CIC) و در خود کانادا صورت پذیرد. زمانی که افسر CIC تصمیم بگیرد که فرد پناه‌جو برای ارجاع واجد شرایط است، ادعای مربوطه به هیئت پناهندگان و امور مهاجرتی (IRB)، برای تصمیم گیری فرستاده خواهد شد که براساس تشخیص IRB، فرد در رده پناه‌جویان کنوانسیون یا رده پناه‌جویان نیازمند حفاظت در داخل کانادا قرار خواهد گرفت.

یک پناه‌جوی کنوانسیون به شخصی اطلاق می‌شود که در خارج از کشور ملیت خود یا جایی است که در آن اقامت دارد و به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به واسطه نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، ملیتی یا عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد.

شخصی که نیازمند حفاظت است: 

شخصی که نیازمند حفاظت است به فردی در کانادا اطلاق می‌شود که اخراج آن به کشور مبداء (کشوری که فرد در آن مقیم است) مشمول احتمال شکنجه، خطر جانی ، خطر مجازات یا رفتار غیر عادی یا ظالمانه است.

شخص حفاظت شده:

شخص حفاظت شده می‌تواند یک پناهنده کنوانسیون یا پناهنده‌ای باشد که نیازمند کمک است.

مواردی که فرد جهت ارجاع به IRB حائظ شرایط نمی‌باشد:
افردی که به عنوان پناهنده کنوانسیون، به وسیله کشور دیگری شناخته شده و قادر به بازگشت به کشور خود می‌باشد.
افرادی که قبلاٌ به عنوان اشخاص حفاظت شده، تحت مصوبه حفاظت پناهنده و امور مهاجرتی، و قوانین آن شناخته شده‌اند.
افرادی که به غیر از کشور ملیت خود یا جایی که سابقاٌ در آن مقیم بوده‌اند به خاک کانادا وارد شده (مستقیماٌ یا غیر مستقیم) و کشور مورد نظر به وسیله قوانین مصوبه حفاظت از پناهنده و امور مهاجرتی برگزیده شده باشد.
افرادی که به واسطه امور امنیتی، حقوق بشر، خشونت، جرم جدی یا جنایت سازمان دهی شده غیر قابل پذیرش باشند.
افرادی که قبلاٌ پرونده آن‌ها‌‌ به عنوان پناه‌جو در داخل کانادا به وسیله IRB رد شده باشد.
افرادی که قبلاٌ برای پناهندگی در داخل کانادا درخواست نموده و برای ارجاع به IRB واجد شرایط نبوده اند.
افرادی که قبلاٌ از ادعای درخواست پناهندگی خود صرف نظر نموده یا پرونده خود را ترک نموده باشند.

تصمیم جهت پناهندگی کانادا:


هیئت پناهندگی و مهاجرت: 

درخواست‌هایی که برای پناهندگی واجد شرایط باشند به IRB جهت بررسی فرستاده خواهند شد. اعضای Refugee Protection Division از طریق IRB درخواست افراد را مورد دادرسی و استماع قرار خواهند داد. افراد این اعضاء متخصصان قوانین پناهندگی بوده و در مورد شرایط و رخدادهای سایر کشورها به خوبی آگاهند.

دادرسی:
واجد شرایط بودن شخصی به عنوان فرد حفاظت شده (براساس دادرسی) توسط RPD مشخص خواهد شد. دادرسی معمولاٌ به صورت خصوصی، غیر رسمی‌و غیر متخاصمانه برگزار می‌شود. همچنین شخصی از The United Nations High Commissioners for Refugees ممکن است این پروسه‌های را مشاهده نماید. به افرادی که مدعی دریافت پناهندگی می‌باشند هر گونه موقعیتی جهت اسکان و حفاظت داده خواهد شد. اعضای RPD این دادرسی را رهگبری و اطمینان حاصل خواهند نمود که تمامی اطلاعات لازمه پیش از تصمیم‌گیری ارائه شده است.

مشاور قانونی:
افراد پناه‌جویی که مدعی درخواست پناهندگی کانادا می‌باشند، این حق قانونی را خواهند داشت که از مشاور استفاده نمایند. همچنین افراد می‌توانند شخصی را از جانب خود به عنوان نماینده جهت صحبت نمودن انتخاب نمایند. این فرد می‌تواند وکیل، یک دوست، خویشاوند یا سایر افراد مرتبط باشد.

اخراج:
اگر IRB درخواستی را رد نماید، اعلانی مکتوب برای افراد مدعی با توضیح دلایل تصمیم اتخاذ شده فرستاده خواهد شد. همچنین این اعلان شامل مدارکی خواهد بود که توضیح دهنده حق انتخاب ناموفق فرد مدعی با مضمون خروج از کانادا خواهد بود. به افراد مدعی ناموفق ۳۰ روز فرصت داده خواهد شد که شخصاٌ کشور کانادا را ترک نمایند. افراد مدعی ۱۵ روز فرصت خواهند داشت که پرونده خود را به دادگاه فدرال تسلیم نمایند.

ارزیابی ریسک پیش از اخراج:
کشور کانادا متعهد شده که افراد را در صورت در معرض خطر قرار گرفتن آزار و اذیت در کشور مبداء، اخراج ننماید. برای این منظور، اکثر افرادی که دستور اخراج برای آن‌ها‌‌ صادر شده می‌توانند به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای ارزیابی ریسک پیش از اخراج (PRRA) درخواست نمایند. افسر PRRA این ارزیابی را هدایت خواهد نمود. به کاندیدهای واجد شرایط برای PRRA، تقاضانامه و راهنمای آن ارسال خواهد شد.

پس از انجام گرفتن این کار، دستور اخراج افراد به حالت تعلیق در خواهد آمد. دستور اخراج قابل اجرا نخواهد بود، تا زمانی که:
مهلت ۱۵ روزه سپری شود و CIC تقاضانامه فرد را دریافت ننموده باشد.
تقاضانامه رد شود. یا
فرد کاندید نشان دهد که قصد درخواست نداشته باشد یا از تقاضانامه خود صرف نظر نماید یا آن را رها نماید.
متقاضیان PRRA می‌توانند نوشته‌ای را جهت کمک به توضیح این موضوع که در صورت اخراج از کانادا با چه خطراتی مواجه خواهند شد ارسال نمایند.

به استثناء مواردی که عدم پذیرش فرد متقاضی بر پایه امنیت و جرم جدی باشد، ارزیابی افسر PRRA براساس زمینه‌های مستحکم زیر در نظر گرفته می‌شود:
ریسک آزار و اذیت، به گونه ای که در کنوانسیون ژنو تعریف شده است.
خطر شکنجه و
خطر جانی یا خطر رفتار یا مجازات غیر عادی یا ظالمانه.

اشخاصی که نمی‌توانند برای PRRA درخواست نمایند:

مشمول استرداد مجرم باشند.
برای تصمیم گیری IRB حائظ شرایط نباشند (به واسطه اینکه افراد از یک کشور ثالث ایمن به کانادا وارد شده باشند).
پناه جوی درخواست کننده مجددی که در حال بازگشت به کانادا کمتر از ۶ ماه، پس از رهسپارشدن باشد.
پناه جویی که قبلاٌ به عنوان فرد حفاظت شده تحت مصوبه حفاظت پناهندگی و مهاجرت شناخته شده باشد. یا
به عنوان پناهنده کنوانسیون به وسیله کشوری امکان بازگشت وجود داشته باشد شناخته شده باشد.

سوالات مکرر:

چرا کشور کانادا افراد پناه‌جو را اسکان می‌دهد؟ 
UNHCR) The United Nations High Commissioner for Refugees) ماموریت رهبری و هماهنگی جریان حقوقی بین المللی را جهت حفاظت از افراد پناه‌جو و حل مشکلات آن‌ها‌‌ در سراسر دنیا بر عهده دارد که هدف اولیه آن حفظ حقوق و سلامتی پناه‌جویان است. شناسایی پناه‌جویان به منظور اسکان در کشور کانادا، بخشی از فعالیتهای UNHCR محسوب می‌شود. به منظور واجد شرایط بودن، افراد پناه‌جو نمی‌بایست راه حل طویل مدت دیگری جهت جایگزینی در پروسه دریافت پناهندگی داشته باشند. همچنین لازم به ذکر است که افراد پناه‌جو تحت معاینات پزشکی و کنترل امنیتی قرار خواهند گرفت.

منظور از پناه‌جویانی که از طریق کمک دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند چیست؟
پناه جویانی که از طریق کمک دولتی مورد پذیرش قرار می‌گیرند جزء پناه‌جویان کنوانسیون برون مرزی و عضو رده کشورهای Source می‌باشند که اسکان اولیه آن‌ها‌‌ در کانادا به وسیله دولت کانادا یا دولت کبک مورد حمایت قرار می‌گیرد. پناه‌جویانی که به منظور اسکان در کانادا گزینش شده اند معمولاٌ مجبور به فرار از کشور مبداء، به دلیل مشکلات غیر قابل تصور و زندگی اجباری در چادرهای پناهندگی برای سالیان دراز بوده اند. بسیاری از این افراد، قربانیان شکنجه و ضربه‌های روحی بوده و اکثر این افراد را زنها و کودکانی تشکیل می‌دهند که در معرض خطر می‌باشند.

چه نوع حمایتهایی برای افراد پناه‌جو در نظر گرفته خواهد شد؟
برنامه کمک رسانی اسکان (RAP) به وسیله کمک دولتی، تامین کننده نیازهای فوری و مالی افراد پناه‌جو است. این خدمات حمایتی شامل موارد حیاتی و فوری از قبیل:
استقبال در فرودگاه.
مکان موقت و کمک در یافتن مکان دائمی.
کمک در ثبت نام‌های لازمه استانی و فدرال.
خدمات غیرمالی شامل خدمات فوری و تماس، حمل و نقل عمومی، سیستم تحصیلی، اطلاع رسانی در مورد شهر مقصد، قوانین کانادا، رسومات، اقلیم و آب و هوا.
جهت گیری‌های مالی از قبیل بودجه بندی، ایجاد حساب بانکی و استفاده از کارت اعتباری.
ارجاع به سایر برنامه‌های اسکان.

چه نوع حمایتهایی برای افراد پناه‌جو در نظر گرفته خواهد شد؟
حمایت‌هایی که منجر به درآمد زایی برای افراد پناه‌جو تحت RAP می‌شود، برای افرادی صدق خواهد کرد که از طریق برنامه اسکان دهی دولتی واجد شرایط بوده و فاقد منابع مالی کافی جهت تامین نیازهای اساسی خود باشند. این برنامه کمک رسانی به صورت یک کمک اولیه جهت شروع و پرداخت ماهیانه خواهد بود.

آیا نوع حمایت پیش بینی شده در سراسر کانادا یکسان است؟
خدمات حمایتی RAP برای افراد پناه‌جویی که از کمک دولتی استفاده می‌نمایند در سراسر کانادا یکسان است. درآمد ماهیانه ای که تحت RAP و به وسیله کمک اجتماعی استانی هدایت می‌شود از استانی تا استان دیگر در کشور کانادا متفاوت است. به عنوان مثال یک پناه‌جویی که از خدمات دولتی استفاده نموده، جهت اسکان در استان اونتاریو ۵۸۰ دلار ماهیانه دریافت خواهد نمود. این مبلغ پوشش دهنده غذا، سرپناه و هزینه حمل و نقل می‌باشد.

ارائه وجه اولیه چگونه سرشکن خواهد شد؟ 
مقدار پوشش دهی نیازهای اولیه که یکبار صورت می‌گیرد شامل موارد زیر می‌باشد:
نیازمندیهای اولیه خانگی، اثاثیه منزل شامل تختخواب، میز و صندلی، ملافه، پوشش ساده پنجره و محصولات خانگی عمومی‌شامل وسایل آشپزخانه، دیگ، تابه و جارو.
سهمیه موارد مورد نیاز اساسی شامل مواد غذایی (آرد ، شکر، ادویه) و اقلام نظافت (مواد پاک کننده و شستشو).
سهمیه لباس و لباس‌های زمستانی شامل پالتو، چکمه، کلاه و غیره (این اقلام ممکن است در فصل زمستان به پناه‌جویان در هنگام ورود به خاک ورودی ارایه شود).
آیا خانواده‌های کم جمعیت و پرجمعیت به مقدار یکسانی پول دریافت خواهند نمود؟
نرخی که برای شروع اولیه موارد خانگی درنظر گرفته شده با توجه به تعداد افراد خانواده متغییر است. همچنین سایر سهمیه‌ها براساس شرایط ممکن است شامل حال افراد پناه‌جو شود.

این سهمیه‌ها (پول اهدائی) شامل چه مواردی است؟ 
پول برای بچه‌های زیر ۶ سال.
پول برای بچه‌های بین سنین کودکستانی تا کلاس ۱۳ که در مدرسه حضور دارند.
پول برای زنان باردار.
پول زایمان برای زنان باردار.
پول برای بچه‌های تازه متولد جهت خریداری پوشاک و لوازم مورد نیاز بچه.

تا چه زمانی حمایت دولتی برای افراد پناه‌جو برقرار خواهد بود؟
حمایت‌ها به منظور پوشش درآمد افراد پناه‌جو می‌تواند تا یکسال از تاریخ ورود به کشور کانادا یا تا زمانی که افراد پناه‌جو خود و افراد خانواده خود را مورد حمایت مالی قرار دهند (هر زمانی که هر یک از این ۲ مورد اول صورت پذیرد) ادامه داشته باشد. افرادی که نیازمند موارد خاص تحت برنامه کمک رسانی مشترک می‌باشند ممکن است از درآمد RAP (برنامه کمک رسانی اسکان) بیش از ۲۴ ماه یا بیشتر بهره مند شوند. در هر صورت، اکثر پناه‌جویان به مدت ۱۲ ماه یا کمتر از کمک‌های اهدائی بهره مند خواهند شد. خدمات رسانی تحت RAP عموماٌ در طی ۴ یا ۶ هفته اول ورود پناه‌جویان برنامه دولتی ارائه خواهد شد.

آیا کلیه حمایت‌های پناه‌جویانی که از طریق برنامه دولتی پذیرفته می‌شوند به وسیله دولت تامین می‌شود؟
خدمات دهی برای افراد پناه‌جویی که از طریق برنامه دولتی پناهندگی کانادا پذیرفته شده اند به وسیله سازمآن‌ها‌‌یی صورت خواهد پذیرفت که به وسیله دولت در سراسر کانادا تاسیس شده اند.

آیا کمک رسانی در اسکان افرادی که پذیرش پناهندگی کانادا آن‌ها‌‌ مورد تایید قرار نگرفته یا از برنامه‌های خصوصی گزینش پناهنده استفاده نموده اند وجود دارد؟ 
خیر – افرادی که مدعی دریافت پناهندگی کانادا می‌باشند یا از طریق برنامه‌های خصوصی گزینش پناهندگی کانادا پذیرفته شده اند شامل دریافت کمک‌های اسکان نخواهند بود. مسئولیت اسکان افراد پناه‌جویی که از طریق سازمآن‌ها‌‌ی خصوصی پذیرفته شده اند بر عهده افراد خواهد بود.

منبع:
سازمان کمک رسانی مهاجرت به کشورهای آمریکای شمالی (NACIH)

لطفا به این نوشته امتیاز دهید
[تعداد آرا: 0 و میانگین امتیاز: 0]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code