یکی از برنامه‌هایی که این روزها موردتوجه بسیار قرارگرفته، اخذ ویزای کار دوساله از طریق خرید بیزنس و اخذ ویزای کار کانادا و ایجاد اشتغال در کاناداست.

شرایط این روش:

  • خرید بیزنس و اخذ ویزای کار کانادا یک برنامه مهاجرتی نیست و نمی‌توان آن را مانند برنامه‌های نیروی متخصص یا کارآفرینی استانی محسوب کرد.
  • این برنامه شما را به اقامت دائم نمیرساند و برای اقدام جهت اقامت دائم پس از اخذ ویزای ‌کار، علاوه بر اثبات فعالیت شرکت باید سایر فاکتورها نیز بررسی شود.
  • ویزای کاری فرد متقاضی در این برنامه فقط منحصر به بیزنسی هست که خریداری شده و اجازه کار در بیزنسهای دیگر را نخواهید داشت.
  • همسر به‌عنوان همراه می‌تواند ویزای کار آزاد دریافت کند و این به‌این معناست که در هر بیزنسی که تمایل دارید می‌توانید مشغول به کار شوید و محدودیتی برای همسر شما وجود ندارد.
  • با ارائه بیزنس پلن قوی و اثبات مدیریت شخص متقاضی و سایر مستندات قابل‌قبول می‌توان اجازه کار را دریافت کرد.
  • برای اقدام جهت دریافت این ویزای کار، داشتن بیزنس معتبر و یا نشان دادن مدیریت یک بیزنس به‌عنوان سابقه کار الزامی است.
  • با خرید بیزنس و اخذ ویزای کار کانادا، تحصیل فرزندان شما در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان کانادا رایگان خواهد بود.

و درنهایت این برنامه خرید بیزنس و اخذ ویزای کار کانادا بسیار خوب و مناسب است برای آن‌هایی که واقعاً قصد ‌کار و سرمایه‌گذاری در کانادا رادارند؛ اما باید به این نکته دقت کرد که صرف اخذ این ویزا ممکن است راه را برای رسیدن به اقامت هموارتر کند اما به‌خودی‌خود منجر به اقامت نخواهد شد.